Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
881. 50PLUS - Voedselbank Schriftelijke vragen Eergisteren
Brief B&W - buitenlandse bezoeken Ingekomen stukken 22-09-2022
Mail Libau - Jaarverslag 2021 Ingekomen stukken 22-09-2022
Brief B&W - Maatregelenpakket inflatie Ingekomen stukken 21-09-2022
Brief B&W - Crisisnoodopvanglocatie op Graswijk 23 in Assen Ingekomen stukken 21-09-2022
Motie D66, GroenLinks, Stadspartij PLOP, SP Doneerringen Moties 21-09-2022
Amendement alle fracties -Nadeelcompensatie 15-09-2022 Amendementen 21-09-2022
Amendement VVD, Assen Centraal - Nadeelcompensatie gelijke behandeling particulieren en ondernemers Amendementen 21-09-2022
Brief B&W - aanpak geletterdheid Ingekomen stukken 21-09-2022
Brief B&W - Resultaten pilot inburgering Ingekomen stukken 21-09-2022