Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Consulterende raadsbijeenkomst (raadzaal)

donderdag 1 februari 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
dhr. H. van der Wal

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:06:55 - 00:06:56 - Hemmo van der Wal
  00:07:24 - 00:08:55 - Hemmo van der Wal
  00:09:34 - 00:09:54 - Hemmo van der Wal
  00:10:20 - 00:11:05 - Hemmo van der Wal
 2. 2

  Op 1 februari a.s. wordt het Programma Sociale Stad nader toegelicht in een themabijeenkomst. Ook gaat u in gesprek met programmamanager en projectleiders.
  Na een korte schets van de ambitie van het programma en de beweging die we hierin maken, lichten projectleiders een aantal belangrijke onderdelen van het programma kort toe.


  Het gaat om de volgende onderdelen:

  • Bestaanszekerheid
  • IZA/GALA
  • Sociale basis in wijken
  • Regelarme stad
  • Hervormingsagenda jeugd
  • Toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming
  • Voorkomen van complexe scheidingen
  • Samenwerking tussen jeugdhulp en passend onderwijs

  Daarna kunt u met de verschillende projectleiders in gesprek, uw vragen stellen en reageren op het doel van het project en uw aandachtspunten/ zorgen hieromtrent meegeven.


  In de bijlage treft u een overzicht van het Programma Sociale Stad aan.

  00:25:23 - 00:26:36 - Hemmo van der Wal
  00:26:36 - 00:26:38 - Luc Rengers
  00:26:38 - 00:26:40 - Hemmo van der Wal
  00:26:40 - 00:35:45 - Luc Rengers
  00:35:45 - 00:36:26 - Hemmo van der Wal
  00:36:26 - 00:36:33 - Bart Schaaphok
  00:36:36 - 00:37:25 - Hemmo van der Wal
  01:36:47 - 01:37:46 - Hemmo van der Wal
  01:37:57 - 01:40:08 - Martin Rasker
  01:40:18 - 01:40:23 - Martin Rasker
 3. 3

  Op 14 december 2023 bent u geïnformeerd over de contouren van de Ruimtelijk Economische Visie (REV). Donderdag 1 februari staat er een verdiepende sessie gepland als onderdeel van het ontwikkelproces van de REV.


  Als vervolg op de presentatie van december (in de bijlage van deze e-mail) gaat u in gesprek over een aantal ontwikkelingen (ambities) en welke ruimtelijke kaders daarbij horen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wel of niet vestigen van grote ruimtevragers (bebouwd oppervlakte groter dan 5 ha) ?
  Specifiek komen in ieder geval de volgende vragen aan de orde:

  • Geven we ruimte aan grote ruimtevragers (>5ha) (onder voorwaarden)?
  • Zijn we bereid om uitbreiding voor werklocaties mogelijk te maken (voldoende ruimte voor prognose en ambities)?
  • Ruimte is schaars. Is verdichten en/of intensiveren van het gebruik van de ruimte gewenst?
  • Willen we werklocaties labelen en sturen op clustervorming of flexibel houden?
  01:49:08 - 01:49:56 - Hemmo van der Wal
  02:58:44 - 02:59:07 - Hemmo van der Wal
  03:01:39 - 03:01:58 - Hemmo van der Wal
 4. 4

  03:01:56 - 03:01:58 - Hemmo van der Wal