Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsactiviteiten

donderdag 2 december 2021

19:00 - 22:00

Voorzitter
Dhr. T. Medemblik
Toelichting

https://live.starleaf.com/OTM5ODk1NTY6Mzg1MjA2

Uitzending

Agendapunten

00:11:59 - 00:13:12 - Dhr. T. S. Medemblik
00:13:12 - 00:14:02 - M. Out
00:14:02 - 00:14:23 - Dhr. T. S. Medemblik
00:14:23 - 00:14:33 - M. Out
00:14:33 - 00:14:41 - Dhr. T. S. Medemblik
00:14:41 - 00:16:00 - M. Out
00:16:00 - 00:16:25 - Dhr. T. S. Medemblik

Geachte leden van de raad,
Voor uw vergadering van 2 december aanstaande was een presentatie door de Stichting TT Week Assen geagendeerd. In deze presentatie zou de Stichting terugblikken op het TT Festival van 2020 (vanwege corona online) en 2021 (vanwege corona op een paar activiteiten na geen festival) en een doorkijk geven naar de komende editie(s). Voor deze komende edities heeft de Stichting TT Week Assen de ambitie om een aantal wijzigingen in de opzet van het Festival door te voeren, passend binnen de opdracht die de Stichting heeft om het TT Festival door te ontwikkelen. Wij hebben met de Stichting geconstateerd dat de nu door de Stichting voorgestelde wijzigingen nog verder moeten worden besproken en geconcretiseerd en dat de presentatie aan uw raad daarom op een later moment zal moeten plaatsvinden (naar verwachting in februari of maart 2022).
Binnenkort ontvangt u de evaluatie van het TT Festival 2021 zoals wij die onlangs van de Stichting hebben ontvangen.
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,
Mirjam Pauwels, wethouder

00:26:19 - 00:26:35 - Dhr. T. S. Medemblik
00:26:35 - 00:27:17 - C.H.M. Otto
00:27:17 - 00:28:42 - Dhr. T. S. Medemblik
00:30:22 - 00:31:04 - L.G.J. Rengers
00:31:04 - 00:31:13 - Dhr. T. S. Medemblik
00:31:13 - 00:32:31 - M.F. Rasker
00:32:31 - 00:33:11 - Dhr. T. S. Medemblik
00:47:48 - 00:47:50 - M.F. Rasker
00:47:50 - 00:47:54 - Dhr. T. S. Medemblik
00:47:54 - 00:48:33 - M.F. Rasker
00:48:33 - 00:49:12 - Dhr. T. S. Medemblik
00:49:12 - 00:49:18 - M.F. Rasker
00:49:18 - 00:49:37 - Dhr. T. S. Medemblik
00:51:51 - 00:52:04 - C.H.M. Otto
00:52:04 - 00:52:51 - Dhr. T. S. Medemblik
00:53:09 - 00:53:36 - H. Santing
00:53:36 - 00:53:51 - Dhr. T. S. Medemblik
00:54:06 - 00:54:25 - J. Booij-Venekamp
00:54:25 - 00:54:36 - Dhr. T. S. Medemblik
01:11:23 - 01:12:26 - C.H.M. Otto
01:12:26 - 01:12:27 - Dhr. T. S. Medemblik
01:12:27 - 01:12:32 - C.H.M. Otto
01:12:32 - 01:12:44 - Dhr. T. S. Medemblik
01:13:11 - 01:13:13 - C.H.W.J. Vorselman
01:13:13 - 01:13:13 - Dhr. T. S. Medemblik
01:13:13 - 01:14:06 - C.H.W.J. Vorselman
01:14:06 - 01:15:04 - Dhr. T. S. Medemblik
01:15:07 - 01:15:24 - C.H.W.J. Vorselman
01:15:24 - 01:15:27 - Dhr. T. S. Medemblik
01:18:30 - 01:18:37 - A. Smit
01:18:37 - 01:19:16 - Dhr. T. S. Medemblik
01:19:19 - 01:19:39 - H. Santing
01:22:19 - 01:22:28 - Dhr. T. S. Medemblik
01:22:28 - 01:22:47 - H. Santing
01:22:47 - 01:23:27 - Dhr. T. S. Medemblik
01:25:04 - 01:25:05 - M.F. Rasker
01:25:51 - 01:27:25 - Dhr. T. S. Medemblik
01:28:47 - 01:30:55 - L.G.J. Rengers
01:30:55 - 01:31:02 - Dhr. T. S. Medemblik
01:31:23 - 01:33:04 - H. Santing
01:33:04 - 01:33:06 - Dhr. T. S. Medemblik
01:33:06 - 01:33:29 - H. Santing
01:34:11 - 01:34:15 - Dhr. T. S. Medemblik
01:34:15 - 01:38:21 - R. Witteman
01:38:21 - 01:38:24 - Dhr. T. S. Medemblik
01:38:24 - 01:41:40 - R. Witteman
01:41:40 - 01:41:59 - Dhr. T. S. Medemblik
01:41:59 - 01:44:29 - M.F. Rasker
01:44:29 - 01:44:34 - Dhr. T. S. Medemblik
01:44:34 - 01:46:07 - J. Booij-Venekamp
01:46:07 - 01:46:20 - Dhr. T. S. Medemblik
01:46:20 - 01:46:45 - M. Out
01:46:46 - 01:47:23 - Dhr. T. S. Medemblik
01:47:43 - 01:47:47 - H. Santing
01:53:22 - 01:54:12 - Dhr. T. S. Medemblik
01:54:12 - 01:57:34 - H.J. van Es
02:00:09 - 02:01:39 - A.J. de Ruiter-Dekker
02:01:39 - 02:02:04 - Dhr. T. S. Medemblik
02:07:52 - 02:08:07 - G.J. Panhuis
02:08:08 - 02:08:14 - Dhr. T. S. Medemblik
02:08:16 - 02:09:48 - D. M. Klingenberg
02:09:48 - 02:09:57 - Dhr. T. S. Medemblik
02:09:57 - 02:11:04 - L.G.J. Rengers
02:11:04 - 02:11:46 - Dhr. T. S. Medemblik
02:11:46 - 02:11:57 - B. Bergsma
02:11:57 - 02:11:58 - Dhr. T. S. Medemblik
02:11:58 - 02:27:39 - B. Bergsma
02:27:39 - 02:27:47 - Dhr. T. S. Medemblik
02:27:47 - 02:28:29 - C.H.M. Otto
02:28:31 - 02:29:13 - B. Bergsma
02:29:13 - 02:29:23 - Dhr. T. S. Medemblik
02:29:25 - 02:31:09 - H.J. van Es
02:31:09 - 02:31:14 - Dhr. T. S. Medemblik
02:31:15 - 02:31:44 - A.J. de Ruiter-Dekker
02:31:44 - 02:31:47 - Dhr. T. S. Medemblik
02:35:01 - 02:35:15 - G.J. Panhuis
02:35:15 - 02:35:17 - Dhr. T. S. Medemblik
02:35:17 - 02:35:19 - G.J. Panhuis
02:35:19 - 02:35:23 - Dhr. T. S. Medemblik
02:35:25 - 02:35:31 - B. Bergsma
02:35:31 - 02:35:35 - L.G.J. Rengers
02:35:35 - 02:35:42 - Dhr. T. S. Medemblik
02:35:42 - 02:36:26 - L.G.J. Rengers
02:36:27 - 02:36:36 - Dhr. T. S. Medemblik
02:36:36 - 02:38:08 - B. Bergsma
02:38:08 - 02:38:11 - H.J. van Es
02:38:11 - 02:38:12 - Dhr. T. S. Medemblik
02:38:12 - 02:39:09 - H.J. van Es
02:39:09 - 02:39:10 - Dhr. T. S. Medemblik
02:39:10 - 02:40:08 - B. Bergsma
02:40:08 - 02:40:10 - Dhr. T. S. Medemblik
02:41:49 - 02:41:51 - H.J. van Es
02:41:53 - 02:41:54 - Dhr. T. S. Medemblik
02:41:54 - 02:42:47 - H.J. van Es
02:42:47 - 02:42:51 - Dhr. T. S. Medemblik
02:42:53 - 02:44:13 - B. Bergsma
02:44:13 - 02:44:16 - Dhr. T. S. Medemblik
02:44:17 - 02:44:41 - A.J. de Ruiter-Dekker
02:44:42 - 02:44:55 - Dhr. T. S. Medemblik
02:44:55 - 02:45:11 - A.J. de Ruiter-Dekker
02:45:11 - 02:45:12 - Dhr. T. S. Medemblik
02:45:12 - 02:45:22 - B. Bergsma
02:45:22 - 02:45:34 - Dhr. T. S. Medemblik
02:45:57 - 02:46:24 - B. Bergsma
02:46:24 - 02:46:25 - Dhr. T. S. Medemblik
02:47:26 - 02:47:48 - B. Bergsma
02:47:48 - 02:48:04 - Dhr. T. S. Medemblik
02:48:04 - 02:48:23 - L.G.J. Rengers
02:48:23 - 02:48:31 - Dhr. T. S. Medemblik
02:48:31 - 02:48:39 - B. Bergsma
02:48:41 - 02:49:22 - L.G.J. Rengers
02:49:23 - 02:49:58 - B. Bergsma
02:49:58 - 02:50:02 - L.G.J. Rengers
02:50:02 - 02:50:17 - B. Bergsma
02:50:17 - 02:51:04 - Dhr. T. S. Medemblik

Op verzoek van de fracties van GroenLinks, PvdA en Stadspartij PLOP wordt vanavond thema Laaggeletterheid consulterend behandeld.
In bijgevoegde memo is de onderbouwing hiervan te lezen.