Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 6 juli 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Out

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:27:32 - 00:28:31 - M.L.J. Out
 2. 2

  Besluit

  De fracties van 50PLUS en Stadspartij PLOP dienen een motie Vreemd aan de orde van de dag in met als onderwerp Fiets-parkeren. Deze motie wordt aan de agenda toegevoegd als agendapunt 14.

  00:28:24 - 00:28:31 - M.L.J. Out
  00:28:33 - 00:28:34 - Clemens Otto
  00:28:36 - 00:30:11 - M.L.J. Out
 3. 3

  Besluit

  De Lijst Toezeggingen wordt vastgesteld.

  00:28:22 - 00:28:31 - M.L.J. Out
  00:28:33 - 00:28:34 - Clemens Otto
  00:28:36 - 00:30:11 - M.L.J. Out
 4. 4

  Besluit

  De ingekomen stukken worden conform voorstel afgehandeld.

  00:29:00 - 00:30:11 - M.L.J. Out
 5. 6

  Besluit

  De besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 juni en het verslag van de consulterende vergadering van 20 juni worden vastgesteld.

  00:29:39 - 00:30:11 - M.L.J. Out
 6. 7

  00:30:00 - 00:30:11 - M.L.J. Out
  00:30:24 - 00:31:41 - Luc Rengers
  00:31:42 - 00:33:32 - M.L.J. Out
 7. 8

  Besluit

  De gemeenteraad besluit zonder stemming:
  · De kinderraad te continueren en borgen binnen de organisatie
  · De kosten ter hoogte van €17.500/jaar op te nemen in de begroting 2024 en volgende

  00:32:03 - 00:33:32 - M.L.J. Out
  00:34:14 - 00:34:21 - M.L.J. Out
  00:39:15 - 00:43:42 - Willard Bouwmeester
  00:43:42 - 00:44:59 - M.L.J. Out
  00:45:21 - 00:46:44 - M.L.J. Out
 8. 9

  Nieuwe versie 2 en 3 (juli 2023). Ten opzichte van de versie die eind mei / begin juni naar de raad is gegaan, is er 1 wijziging. In de paragraaf Verbonden partijen is de NMD toegevoegd. Verder zijn in deze versie alle tabellen uitgeklapt weergegeven. Cijfermatig verschillen deze niet van de vorige versie.

  Besluit

  De gemeenteraad besluit zonder stemming:
  · Het jaarverslag/-rekening 2022 inclusief de resultaatbestemming vast te stellen en de begrotingsoverschrijdingen op de programma’s “Wonen in Assen”, “Werken in Assen", “Aantrekkelijk Assen”, “Samen werken aan Assen”, “Bedrijfsvoering” en “Algemeen financieel beleid” in het kader van de begrotingsrechtmatigheid te autoriseren.
  · Met het vaststellen van de jaarrekening décharge te verlenen aan het college.

  00:45:45 - 00:46:44 - M.L.J. Out
  00:46:57 - 00:51:12 - Ingeborg Trul-Kreuze
  00:51:13 - 00:51:28 - M.L.J. Out
  00:51:44 - 00:54:06 - Henk Santing
  00:54:07 - 00:54:11 - M.L.J. Out
  00:54:24 - 00:56:07 - Jan Talens
  00:56:07 - 00:56:12 - M.L.J. Out
  00:56:20 - 00:57:17 - Cindy Vorselman-Derksen
  00:57:18 - 00:57:22 - M.L.J. Out
  00:57:30 - 00:59:21 - Bert Homan
  00:59:21 - 00:59:22 - Jannie Drenthe
  00:59:22 - 00:59:24 - M.L.J. Out
  00:59:24 - 00:59:37 - Jannie Drenthe
  00:59:37 - 01:00:14 - Bert Homan
  01:00:15 - 01:00:21 - M.L.J. Out
  01:00:45 - 01:02:50 - Jannie Drenthe
  01:02:50 - 01:02:51 - Bert Homan
  01:02:51 - 01:02:52 - M.L.J. Out
  01:02:52 - 01:03:06 - Bert Homan
  01:03:06 - 01:03:08 - Jannie Drenthe
  01:03:08 - 01:03:12 - Jannie Drenthe
  01:03:12 - 01:03:14 - Bert Homan
  01:03:14 - 01:03:34 - Bert Homan
  01:03:34 - 01:03:54 - Jannie Drenthe
  01:03:54 - 01:04:10 - M.L.J. Out
  01:04:24 - 01:04:25 - Jannie Drenthe
  01:04:27 - 01:09:12 - Albert Smit
  01:09:12 - 01:09:14 - M.L.J. Out
  01:09:14 - 01:09:26 - Bert Homan
  01:09:26 - 01:10:26 - Albert Smit
  01:10:26 - 01:10:40 - M.L.J. Out
  01:10:40 - 01:10:55 - Jan Broekema
  01:10:57 - 01:11:02 - M.L.J. Out
  01:11:04 - 01:11:27 - Cor Staal
  01:11:29 - 01:12:53 - M.L.J. Out
 9. 10

  Besluit

  De gemeenteraad besluit zonder stemming de juridische fusie van dr. Nassaucollege en CS Vincent van Gogh goed te keuren

  01:12:13 - 01:12:53 - M.L.J. Out
  01:13:04 - 01:14:11 - Michiel Hasslacher
  01:14:11 - 01:14:15 - M.L.J. Out
  01:14:31 - 01:16:10 - Dennis Klingenberg
  01:16:10 - 01:16:15 - M.L.J. Out
  01:16:30 - 01:19:18 - Hemmo van der Wal
  01:19:18 - 01:19:20 - M.L.J. Out
  01:19:20 - 01:19:35 - Hemmo van der Wal
  01:19:35 - 01:19:39 - M.L.J. Out
  01:19:56 - 01:20:49 - Omar Omar
  01:20:49 - 01:20:53 - M.L.J. Out
  01:21:13 - 01:23:33 - Steven van Luijk
  01:23:33 - 01:23:54 - M.L.J. Out
  01:24:07 - 01:25:10 - Ingeborg Trul-Kreuze
  01:25:13 - 01:25:17 - M.L.J. Out
  01:25:34 - 01:27:04 - Martin Rasker
  01:27:04 - 01:27:08 - M.L.J. Out
  01:27:08 - 01:27:49 - Michiel Hasslacher
  01:27:49 - 01:28:19 - Martin Rasker
  01:28:19 - 01:28:23 - M.L.J. Out
  01:28:23 - 01:29:40 - Martin Rasker
  01:29:40 - 01:30:15 - M.L.J. Out
  01:30:25 - 01:30:44 - Henk Santing
  01:30:44 - 01:33:34 - M.L.J. Out
 10. 11

  Besluit

  De gemeenteraad besluit zonder stemming:
  · De archiefverordening 2023 gemeente Assen vast te stellen
  · De archiefverordening 2012 gemeente Assen in te trekken

  01:31:59 - 01:33:34 - M.L.J. Out
 11. 12

  Besluit

  De gemeenteraad besluit zonder stemming een positief advies uit te brengen aan het commissariaat voor de media voor het verlengen van de concessie als lokale omroep aan Omroep Assen.

  01:32:53 - 01:33:34 - M.L.J. Out
  01:33:54 - 01:35:29 - Dries Zwikker
  01:35:29 - 01:36:01 - M.L.J. Out
  01:36:01 - 01:36:06 - Kees Boonzaaijer
  01:36:06 - 01:36:07 - M.L.J. Out
  01:36:16 - 01:37:06 - Kees Boonzaaijer
  01:37:06 - 01:38:24 - M.L.J. Out
 12. 13

  Besluit

  De gemeenteraad besluit zonder stemming:
  · Kennis te nemen van de ‘Verantwoordingsrapportage Stadskwartier Assen 2023’.
  · Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 1,0 miljoen voor de verdere voorbereiding van de ontwikkeling van het Stadskwartier
  · Het voorbereidingskrediet te dekken uit de subsidie van de Nationale Woningbouwimpuls.

  01:37:28 - 01:38:24 - M.L.J. Out
  01:38:40 - 01:39:43 - Clemens Otto
  01:39:44 - 01:39:55 - M.L.J. Out
  01:40:08 - 01:43:32 - Henk Santing
  01:43:34 - 01:43:37 - M.L.J. Out
  01:43:49 - 01:45:00 - Jan Talens
  01:45:00 - 01:45:01 - Bert Homan
  01:45:01 - 01:45:05 - M.L.J. Out
  01:45:05 - 01:45:25 - Bert Homan
  01:45:25 - 01:45:28 - Jan Talens
  01:45:30 - 01:45:34 - Jan Talens
  01:45:34 - 01:45:36 - Bert Homan
  01:45:37 - 01:45:38 - Jan Talens
  01:45:38 - 01:45:40 - M.L.J. Out
  01:45:40 - 01:46:12 - Bert Homan
  01:46:12 - 01:46:38 - Jan Talens
  01:46:38 - 01:46:41 - Jan Talens
  01:46:41 - 01:46:58 - Bert Homan
  01:46:58 - 01:48:32 - Jan Talens
  01:48:32 - 01:48:52 - M.L.J. Out
  01:49:02 - 01:50:57 - Ronald Witteman
  01:50:58 - 01:51:10 - M.L.J. Out
  01:51:16 - 01:52:59 - Sjoerd Bakker
  01:53:01 - 01:53:11 - M.L.J. Out
  01:53:25 - 01:56:17 - Cor Staal
  01:56:17 - 01:56:19 - M.L.J. Out
  01:56:19 - 01:57:13 - Henk Santing
  01:57:13 - 01:58:24 - Cor Staal
  01:58:24 - 01:58:26 - M.L.J. Out
  01:58:26 - 01:58:48 - Henk Santing
  01:58:48 - 01:58:59 - Henk Santing
  01:58:59 - 01:59:00 - M.L.J. Out
  01:59:00 - 01:59:25 - Bert Homan
  01:59:25 - 01:59:26 - Cor Staal
  01:59:26 - 01:59:29 - M.L.J. Out
  01:59:29 - 01:59:49 - Henk Santing
  01:59:49 - 02:00:23 - Cor Staal
  02:00:23 - 02:00:24 - Jannie Drenthe
  02:00:24 - 02:00:25 - M.L.J. Out
  02:00:25 - 02:00:45 - Jannie Drenthe
  02:00:45 - 02:01:10 - Cor Staal
  02:01:10 - 02:01:12 - Henk Santing
  02:01:12 - 02:01:13 - M.L.J. Out
  02:01:13 - 02:01:21 - Henk Santing
  02:01:21 - 02:03:33 - Cor Staal
  02:03:33 - 02:04:56 - M.L.J. Out
 13. 14

  02:04:28 - 02:04:56 - M.L.J. Out
  02:05:11 - 02:10:10 - Clemens Otto
  02:10:10 - 02:10:12 - Luc Rengers
  02:10:12 - 02:10:23 - M.L.J. Out
  02:10:23 - 02:12:37 - Clemens Otto
  02:12:37 - 02:12:55 - M.L.J. Out
  02:13:13 - 02:13:20 - M.L.J. Out
  02:13:22 - 02:13:58 - Luc Rengers
  02:14:00 - 02:14:04 - M.L.J. Out
  02:14:07 - 02:14:13 - Clemens Otto
  02:14:13 - 02:14:15 - Janna Booij-Venekamp
  02:14:15 - 02:14:24 - Clemens Otto
  02:14:24 - 02:14:28 - M.L.J. Out
  02:14:28 - 02:14:30 - Clemens Otto
  02:14:30 - 02:15:02 - Willard Bouwmeester
  02:15:02 - 02:15:04 - Clemens Otto
  02:15:04 - 02:15:06 - Henk Santing
  02:15:08 - 02:15:18 - M.L.J. Out
  02:15:18 - 02:15:28 - Henk Santing
  02:15:28 - 02:15:30 - Luc Rengers
  02:15:30 - 02:15:33 - Luc Rengers
  02:15:33 - 02:15:36 - Clemens Otto
  02:15:36 - 02:15:53 - M.L.J. Out
  02:15:53 - 02:16:19 - Ingeborg Trul-Kreuze
  02:16:19 - 02:16:45 - Clemens Otto
  02:16:45 - 02:16:56 - Ingeborg Trul-Kreuze
  02:16:56 - 02:17:00 - Clemens Otto
  02:17:00 - 02:17:04 - M.L.J. Out
  02:17:04 - 02:17:24 - Jannie Drenthe
  02:17:24 - 02:17:35 - Clemens Otto
  02:17:35 - 02:17:39 - M.L.J. Out
  02:17:39 - 02:17:56 - Michiel Hasslacher
  02:17:56 - 02:17:58 - Clemens Otto
  02:17:58 - 02:18:18 - M.L.J. Out
  02:18:18 - 02:18:36 - Dorien van de Kant
  02:18:36 - 02:19:01 - Clemens Otto
  02:19:01 - 02:19:22 - M.L.J. Out
  02:19:30 - 02:22:36 - Steven van Luijk
  02:22:36 - 02:22:43 - M.L.J. Out
  02:22:51 - 02:23:41 - Michiel Hasslacher
  02:23:41 - 02:23:49 - Henk Santing
  02:23:49 - 02:23:51 - M.L.J. Out
  02:23:51 - 02:24:25 - Henk Santing
  02:24:26 - 02:24:28 - Sjoerd Bakker
  02:24:28 - 02:24:29 - M.L.J. Out
  02:24:29 - 02:25:05 - Sjoerd Bakker
  02:25:08 - 02:25:10 - M.L.J. Out
  02:25:10 - 02:26:05 - Michiel Hasslacher
  02:26:05 - 02:26:06 - M.L.J. Out
  02:26:14 - 02:28:09 - Willard Bouwmeester
  02:28:09 - 02:28:12 - M.L.J. Out
  02:28:27 - 02:29:21 - Dorien van de Kant
  02:29:25 - 02:29:33 - M.L.J. Out
  02:29:43 - 02:30:50 - Henk Santing
  02:30:51 - 02:30:52 - M.L.J. Out
  02:31:06 - 02:31:30 - Luc Rengers
  02:31:30 - 02:31:31 - Henk Santing
  02:31:31 - 02:31:36 - M.L.J. Out
  02:31:36 - 02:31:46 - Henk Santing
  02:31:46 - 02:34:00 - Luc Rengers
  02:34:03 - 02:34:05 - M.L.J. Out
  02:34:05 - 02:35:01 - Henk Santing
  02:35:01 - 02:35:40 - Luc Rengers
  02:35:42 - 02:35:49 - M.L.J. Out
  02:35:51 - 02:35:53 - M.L.J. Out
  02:35:56 - 02:38:28 - Sjoerd Bakker
  02:38:28 - 02:38:30 - M.L.J. Out
  02:38:40 - 02:40:07 - Ronald Witteman
  02:40:07 - 02:40:17 - M.L.J. Out
  02:40:34 - 02:44:40 - Bert Jan ten Oever
  02:44:40 - 02:44:42 - Dorien van de Kant
  02:44:42 - 02:44:44 - M.L.J. Out
  02:44:44 - 02:44:57 - Dorien van de Kant
  02:44:57 - 02:45:03 - Bert Jan ten Oever
  02:45:03 - 02:45:07 - Dorien van de Kant
  02:45:07 - 02:45:16 - Jannie Drenthe
  02:45:16 - 02:45:28 - Jannie Drenthe
  02:45:28 - 02:45:34 - Bert Jan ten Oever
  02:45:34 - 02:45:37 - M.L.J. Out
  02:45:37 - 02:46:23 - Clemens Otto
  02:46:23 - 02:46:37 - Bert Jan ten Oever
  02:46:37 - 02:46:59 - M.L.J. Out
  02:47:01 - 02:47:33 - Jannie Drenthe
  02:47:35 - 02:48:07 - Bert Jan ten Oever
  02:48:07 - 02:48:10 - M.L.J. Out
  02:48:10 - 02:48:31 - Luc Rengers
  02:48:31 - 02:48:53 - Bert Jan ten Oever
  02:48:53 - 02:49:18 - M.L.J. Out
  02:49:27 - 02:50:24 - Henk Santing
  02:50:24 - 02:50:54 - M.L.J. Out