Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 13 oktober 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Out

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:49 - 00:02:06 - Bert Homan
  00:09:57 - 00:10:07 - Adinda Bornkamp
  00:12:36 - 00:13:32 - M.L.J. Out
 2. 2

  00:13:17 - 00:13:32 - M.L.J. Out
 3. 3

  00:13:29 - 00:13:32 - M.L.J. Out
  00:13:36 - 00:13:50 - M.L.J. Out
  00:13:50 - 00:14:16 - Martin Rasker
  00:14:16 - 00:15:05 - M.L.J. Out
 4. 4

  00:14:56 - 00:15:05 - M.L.J. Out
  00:15:07 - 00:15:11 - M.L.J. Out
  00:15:11 - 00:15:19 - Dennis Klingenberg
  00:15:19 - 00:16:04 - M.L.J. Out
 5. 5

  00:15:47 - 00:16:04 - M.L.J. Out
  00:16:04 - 00:16:10 - Henk Santing
  00:16:10 - 00:16:20 - M.L.J. Out
  00:16:20 - 00:16:46 - Clemens Otto
  00:16:46 - 00:17:10 - M.L.J. Out
  00:17:10 - 00:17:16 - Luc Rengers
  00:17:17 - 00:17:23 - M.L.J. Out
  00:17:23 - 00:17:55 - Albert Smit
  00:17:55 - 00:17:57 - M.L.J. Out
  00:17:57 - 00:18:02 - Clemens Otto
  00:18:04 - 00:18:19 - M.L.J. Out
  00:18:19 - 00:18:26 - Henk Santing
  00:18:26 - 00:18:41 - M.L.J. Out
 6. 6

 7. 7

  00:19:02 - 00:20:23 - M.L.J. Out
 8. 8

  Besluit

  conform

  00:19:12 - 00:20:23 - M.L.J. Out
  00:20:39 - 00:22:56 - Paul van der Kolk
  00:22:56 - 00:23:37 - M.L.J. Out
  00:23:42 - 00:23:52 - M.L.J. Out
  00:27:09 - 00:30:24 - M.L.J. Out
 9. 9

  Het MPG begroting 2023 (Meerjarenperspectief grondexploitaties) is als bijlage opgenomen bij de begrotingsstukken 2023. De geheimhouding is door ons college opgelegd en moet in de eerstvolgende raadsvergadering na overlegging van de stukken aan uw raad bekrachtigd worden. Dat is de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

  Voorgesteld besluit

  1.1 Bekrachtigen van de opgelegde geheimhouding op de MPG begroting 2023 op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet;

  Besluit

  1.1 Bekrachtigen van de opgelegde geheimhouding op de MPG begroting 2023 op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet;

  00:27:13 - 00:30:24 - M.L.J. Out
 10. 10

  De voortgangsrapportage is een van de onderdelen van de planning- en control cyclus voor de raad. De raad wordt hiermee geïnformeerd over de uitvoering van de lopende begroting. Het geeft inzicht in en een toelichting op de voorziene beleids- en financiële afwijkingen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de risico’s en knelpunten die het realiseren van de programmadoelen mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden.

  Voorgesteld besluit

  1.1 De Voortgangsrapportage 2022, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging van
  de Programmabegroting 2022, vast te stellen;
  1.2 Kennis te nemen van de geconstateerde afwijking inzake het ontbreken van 22 subsidieontvangers
  voor bedrag € 1.256.424 in het overzicht ‘subsidies 2022’ in de begroting 2022;
  1.3 Kennis te nemen van de geconstateerde afwijking inzake het te laag opnemen van het subsidiebedrag
  bij 7 subsidieontvangers voor bedrag € 208.926 in het overzicht ‘subsidies 2022’ in de begroting 2022;
  1.4 In te stemmen met het gewijzigde overzicht ‘begroting subsidies’ in de voortgangsrapportage 2022;
  1.5 De geconstateerde afwijking niet mee te laten wegen in de oordeelsvorming van de jaarrekening
  2022.

  Besluit

  1.1 De Voortgangsrapportage 2022, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging van
  de Programmabegroting 2022, vast te stellen;
  1.2 Kennis te nemen van de geconstateerde afwijking inzake het ontbreken van 22 subsidieontvangers
  voor bedrag € 1.256.424 in het overzicht ‘subsidies 2022’ in de begroting 2022;
  1.3 Kennis te nemen van de geconstateerde afwijking inzake het te laag opnemen van het subsidiebedrag
  bij 7 subsidieontvangers voor bedrag € 208.926 in het overzicht ‘subsidies 2022’ in de begroting 2022;
  1.4 In te stemmen met het gewijzigde overzicht ‘begroting subsidies’ in de voortgangsrapportage 2022;
  1.5 De geconstateerde afwijking niet mee te laten wegen in de oordeelsvorming van de jaarrekening
  2022.

  00:28:46 - 00:30:24 - M.L.J. Out
  00:30:27 - 00:30:43 - M.L.J. Out
  00:31:01 - 00:34:00 - Henk Santing
  00:34:00 - 00:34:05 - M.L.J. Out
  00:34:12 - 00:36:17 - Bouke Weening
  00:36:18 - 00:36:22 - M.L.J. Out
  00:36:31 - 00:37:45 - Cindy Vorselman-Derksen
  00:37:48 - 00:37:52 - M.L.J. Out
  00:38:01 - 00:39:45 - Bert Homan
  00:39:45 - 00:39:47 - Henk Santing
  00:39:47 - 00:39:48 - M.L.J. Out
  00:39:48 - 00:40:07 - Henk Santing
  00:40:07 - 00:42:10 - Bert Homan
  00:42:11 - 00:42:16 - M.L.J. Out
  00:42:25 - 00:46:07 - Sjoerd Bakker
  00:46:08 - 00:46:13 - M.L.J. Out
  00:46:25 - 00:47:57 - Adinda Bornkamp
  00:47:57 - 00:47:58 - Henk Santing
  00:47:58 - 00:47:59 - M.L.J. Out
  00:47:59 - 00:48:02 - Henk Santing
  00:48:02 - 00:48:18 - Adinda Bornkamp
  00:48:18 - 00:48:22 - M.L.J. Out
  00:48:22 - 00:48:35 - Henk Santing
  00:48:35 - 00:49:17 - Adinda Bornkamp
  00:49:18 - 00:49:23 - M.L.J. Out
  00:49:43 - 00:51:26 - Jannie Drenthe
  00:51:26 - 00:51:56 - M.L.J. Out
  00:51:59 - 00:52:00 - M.L.J. Out
  00:52:09 - 00:54:07 - Albert Smit
  00:54:07 - 00:54:08 - Bert Homan
  00:54:08 - 00:54:09 - M.L.J. Out
  00:54:09 - 00:55:07 - Bert Homan
  00:55:07 - 00:55:11 - Bouke Weening
  00:55:11 - 00:55:16 - Bert Homan
  00:55:16 - 00:55:36 - Albert Smit
  00:55:36 - 00:55:40 - M.L.J. Out
  00:55:40 - 00:56:07 - Bouke Weening
  00:56:07 - 00:59:29 - Albert Smit
  00:59:29 - 00:59:30 - Bert Homan
  00:59:30 - 00:59:32 - M.L.J. Out
  00:59:32 - 01:00:07 - Bert Homan
  01:00:07 - 01:04:19 - Albert Smit
  01:04:19 - 01:04:20 - M.L.J. Out
  01:04:20 - 01:04:36 - Ronald Witteman
  01:04:36 - 01:04:52 - Albert Smit
  01:04:52 - 01:04:53 - Henk Santing
  01:04:53 - 01:04:56 - M.L.J. Out
  01:04:56 - 01:05:26 - Bert Homan
  01:05:26 - 01:05:34 - M.L.J. Out
  01:05:34 - 01:06:01 - Cindy Vorselman-Derksen
  01:06:01 - 01:06:26 - Albert Smit
  01:06:26 - 01:06:27 - Henk Santing
  01:06:27 - 01:06:28 - M.L.J. Out
  01:06:28 - 01:06:56 - Henk Santing
  01:06:56 - 01:07:38 - Albert Smit
  01:07:38 - 01:07:40 - Ronald Witteman
  01:07:40 - 01:07:42 - M.L.J. Out
  01:07:42 - 01:08:29 - Henk Santing
  01:08:29 - 01:08:47 - Albert Smit
  01:08:47 - 01:08:48 - Bert Homan
  01:08:48 - 01:08:53 - M.L.J. Out
  01:08:53 - 01:09:06 - Ronald Witteman
  01:09:06 - 01:10:09 - Albert Smit
  01:10:09 - 01:10:12 - M.L.J. Out
  01:10:12 - 01:10:58 - Bert Homan
  01:10:58 - 01:11:13 - Albert Smit
  01:11:13 - 01:11:15 - M.L.J. Out
  01:11:15 - 01:11:16 - Albert Smit
  01:11:16 - 01:11:35 - Jannie Drenthe
  01:11:35 - 01:11:39 - Albert Smit
  01:11:39 - 01:12:43 - M.L.J. Out
  01:12:43 - 01:13:42 - Albert Smit
  01:13:42 - 01:13:44 - Jannie Drenthe
  01:13:44 - 01:13:54 - M.L.J. Out
  01:13:54 - 01:14:08 - Jannie Drenthe
  01:14:08 - 01:14:38 - Albert Smit
  01:14:38 - 01:14:40 - Albert Smit
  01:14:40 - 01:14:41 - Sjoerd Bakker
  01:14:41 - 01:14:42 - M.L.J. Out
  01:14:42 - 01:15:00 - Sjoerd Bakker
  01:15:00 - 01:15:05 - Albert Smit
  01:15:05 - 01:15:22 - M.L.J. Out
  01:15:22 - 01:15:24 - Albert Smit
  01:15:25 - 01:15:33 - M.L.J. Out
  01:15:46 - 01:22:05 - Jan Broekema
  01:22:05 - 01:22:07 - Ronald Witteman
  01:22:07 - 01:22:09 - M.L.J. Out
  01:22:09 - 01:22:24 - Ronald Witteman
  01:22:24 - 01:23:12 - Jan Broekema
  01:23:12 - 01:23:13 - M.L.J. Out
  01:23:13 - 01:23:50 - Sjoerd Bakker
  01:23:50 - 01:24:10 - Jan Broekema
  01:24:10 - 01:24:13 - M.L.J. Out
  01:24:13 - 01:24:29 - Henk Santing
  01:24:31 - 01:24:35 - M.L.J. Out
  01:24:59 - 01:26:11 - Martin Rasker
  01:26:11 - 01:26:20 - Jannie Drenthe
  01:26:20 - 01:26:21 - M.L.J. Out
  01:26:21 - 01:26:47 - Jannie Drenthe
  01:26:47 - 01:27:33 - Martin Rasker
  01:27:33 - 01:27:35 - Jannie Drenthe
  01:27:35 - 01:27:36 - M.L.J. Out
  01:27:36 - 01:28:17 - Jannie Drenthe
  01:28:17 - 01:29:27 - Martin Rasker
  01:29:27 - 01:30:22 - M.L.J. Out
  01:30:32 - 01:30:55 - M.L.J. Out
  01:30:57 - 01:32:19 - Henk Santing
  01:32:19 - 01:32:23 - M.L.J. Out
  01:32:30 - 01:32:39 - Albert Smit
  01:32:42 - 01:32:46 - M.L.J. Out
  01:32:52 - 01:33:49 - Cindy Vorselman-Derksen
  01:33:51 - 01:35:43 - M.L.J. Out
 11. 11

  De accountant toetst de jaarrekening op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. De accountant heeft een normenkader rechtmatigheid nodig voor de controle van de jaarrekening. De Interne Audit Functie (IAF) heeft het normenkader nodig voor de uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). In het normenkader zijn de relevante wettelijke kaders en de gemeentelijke beleidsregels en verordeningen opgenomen. Het normenkader moet minimaal ter kennisgeving aangeboden worden aan de raad.
  Het college draagt conform art. 212/213 van de Gemeentewet zorg voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheers handelingen. Naar aanleiding hiervan is het Verkort Verbijzonderde Interne Controleplan 2022 en kaders en richtlijnen interne controleplan opgesteld. In de kaders en richtlijnen interne controleplan staan de kaders voor de controlewerkzaamheden van de IAF. Deze kaders zijn in 2020 meerjarig vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1.1 Vaststellen van het normenkader 2022.

  Besluit

  1.1 Vaststellen van het normenkader 2022.

  01:34:32 - 01:35:43 - M.L.J. Out
 12. 12

  01:35:10 - 01:35:43 - M.L.J. Out